Par izsoles rezultātiem

AS "Conexus Baltic Grid" 2019. gada 18. martā izsludinātās "Izsoles par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2019. – 2020. gadā" ietvaros tika saņemti piedāvājumi no 7 komersantiem no trim valstīm ar kopējo apjomu 7 527 tūkst. MWh un augstāko piedāvāto cenu 10,69 EUR/MWh.

AS "Conexus Baltic Grid" valde 2019. gada 9. aprīlī izvērtēja saņemtos piedāvājumus un pilnīgi vai daļēji apstiprināja piedāvājumus līdz kopējam apjomam 2 845 tūkst MWh.

Informācija publicēta:
12.04.2019 13:30:00
Atpakaļ