Par biometāna ievades punktu publiskās apspriešanas rezultātiem

Lai veicinātu atjaunīgo gāzu attīstību Latvijā un sniegtu biometāna ražotājiem līdz šim nebijušu iespēju ievadīt saražoto biometānu gāzes pārvades sistēmā bez nepieciešama atsevišķa tiešā pieslēguma izbūves, akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) plāno potenciālu attīstības risinājumu biometāna ievadei gāzes pārvades sistēmā.

2022. gada otrajā pusē Conexus organizēja publisko apspriešanu par reģionālo biometāna ievades punktu gāzes pārvades sistēmā izveides ieceri. Ar publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu par saņemtajiem viedokļiem un nākamajiem soļiem var iepazīties ŠEIT.

Informācija publicēta:
09.01.2023 13:35:38
Atpakaļ