Noteikta Inčukalna pazemes gāzes krātuves tehniskā jauda 2021./2022. gada ciklam

Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem un aprēķiniem, AS “Conexus Baltic Grid” ir noteikusi Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) spēju nodrošināt maksimālo krātuvē uzglabājamo aktīvās dabasgāzes daudzumu  jeb krātuves tehnisko jaudu 2021./2022. gada krātuves ciklam. Tehniskā jauda 2021./2022. gada krātuves ciklam būs 23 600 000 000 KWh.

Papildus informējam, ka 2021. gada 6. maija izsolē rezervēšanai pieejamā krātuves jauda 2021./2022. gada ciklam tiks paziņota 2021. gada 3. maijā.

Informācija publicēta:
28.04.2021 11:32:15
Atpakaļ