Mainīta Inčukalna pazemes gāzes krātuves tehniskā jauda 2021./2022. gada ciklam

Saskaņā ar aktuālajiem mērījumiem un aprēķiniem, AS “Conexus Baltic Grid” ir mainījusi Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – krātuve) tehnisko jaudu 2021./2022. gada krātuves ciklam. Tehniskā jauda 2021./2022. gada krātuves ciklam noteikta 21 800 000 000 KWh.

Iepriekš noteiktā krātuves tehniskā jauda 2021./2022. gada ciklam bija 23 600 000 000 KWh.

Papildus informējam, ka 2021. gada 12. augusta izsolē rezervēšanai pieejamā krātuves jauda 2021./2022. gada ciklam tiks paziņota 2021. gada 30. jūlijā.

Informācija publicēta:
29.07.2021 17:50:11
Atpakaļ