Kiemenai starpsavienojuma punkta tehniskā jauda pēc ELLI projekta īstenošanas

No pārvades sistēmu operatoru AS Conexus Baltic Grid un AB Amber Grid (turpmāk – sistēmas operatori) kopīgi sagatavoto hidrauliskās modelēšanas  aprēķinu rezultātiem un pārvades sistēmas darbības testiem secināts  , ka Kiemenai starpsavienojuma punkta tehniskā jauda pēc ELLI projekta īstenošanas, kas plānota sākot ar 2024. gada 1. janvāri, ir nosakāma:   

  1. 90GWh/d apjomā virzienā no Lietuvas uz Latviju ar iespējamu dinamisku palielināšanu līdz aptuveni 100GWh/d.
  2. 82GWh/d apjomā virzienā no Latvijas uz Lietuvu ar iespējamu dinamisku palielināšanu līdz aptuveni 100GWh/d.

Sistēmas operatoriem, izvērtējot nepieciešamību piemērot pārslodzes vadības pasākumus, īpašos pārvades sistēmas darbības apstākļos, kā piemēram, kad dabasgāze Lietuvā tiek saņemta gan no sašķidrinātās dabasgāzes termināļa, gan no Polijas ar gandrīz pilnu jaudu un abas kompresoru stacijas (Paņevežas kompresoru stacija un Jauniūnų kompresoru stacija) darbojas vienlaikus, ierobežotā laika periodā iespējams nodrošināt tehnisko jaudu līdz 130 GWh/d virzienā no Lietuvas uz Latviju un līdz 119 GWh/d virzienā no Latvijas uz Lietuvu.

Informācija par tehniskās jaudas apjomu var mainīties atkarībā no ELLI projekta īstenošanas gaitas vai citiem objektīvi pamatotiem ietekmējošiem faktoriem. 

Informācija publicēta:
17.02.2023 11:00:00
Atpakaļ