Izsludināta izsole par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu Inčukalna PGK

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” 12.1 punktā noteikto, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” rīko izsoli par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Inčukalna PGK) 2 845 000 MWh apmērā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 1. aprīlis plkst. 16:30.

Izsolē var piedalīties tikai tādi sistēmas lietotāji, ar kuriem noslēgts pārvades sistēmas pakalpojuma līgums, balansēšanas līgums un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma līgums. Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties šeit.

Informācija publicēta:
19.03.2019 11:26:00
Atpakaļ