Informācijas sniegšanas izmaksu un ieguvumu novērtējums tīkla lietotājiem

Lai novērtētu situāciju ar informācijas sniegšanu gāzes pārvades sistēmas lietotājiem, pārvades sistēmas operators uzsāk tirgus dalībnieku aptauju un aicina līdz 21.01.2024. aizpildīt pievienoto elektronisko anketu, atbildot uz jautājumiem par savu līdzšinējo pieredzi un sniedzot priekšlikumus iespējamiem uzlabojumiem.

Pārvades sistēmas operators saskaņā ar ES Regulu (EK) Nr. 312/2014 izvērtēs izmaksas un ieguvumus šādos virzienos:

  • biežāka tīkla lietotāju informēšana;
  • attiecīgā informēšanas laika samazināšana;
  • sniegtās informācijas pareizības un precizitātes uzlabošana.

Lūdzu, sekojiet saitei uz aptauju.

Informācija publicēta:
03.01.2024 11:04:12
Atpakaļ