Informācija tirgus dalībniekiem

Informējam, ka 8. jūnijā ENTSOG iekšējās informācijas platformā (ENTSOG Transparency) un capacity.conexus.lv tīmekļvietnē steidzamā tirgus paziņojuma (UMM) formātā tirgus dalībniekiem tika izziņots tehniskās jaudas palielinājums Luhamaa ieejas punktā vienotajā balansēšanas zonā no 80 GWh/d uz 85 GWh/d un rezervēšanai pieejamās jaudas palielinājums par 5 000 MWh/dienā. Ievērojot minēto, papildus jauda nekavējoties no tās publicēšanas brīža kļuva pieejama rezervēšanai sistēmas lietotājiem atbilstoši Vienotajos dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas lietošanas noteikumos noteiktajai jaudu rezervēšanas kārtībai.

Jaudas palielinājums ir iespējams esošo remontdarbu ietvaros, neietekmējot to gaitu. Patlaban publiskotais jaudas apjoms (85 000 MWh/dienā) būs pieejams līdz 2020. gada 30. septembrim, izņemot laika posmu no 20. augusta līdz 31. augustam, kad jauda Luhamaa ieejas punktā nebūs pieejama.

Vēršam tirgus dalībnieku uzmanību, ka jebkādas izmaiņas attiecībā uz tehniskās jaudas un rezervēšanai pieejamās jaudas pieejamību tiek publicētas UMM capacity.conexus.lv un https://transparency.entsog.eu/#/umm vietnē. Aicinām sekot arī informācijai par atjauninātu remontdarbu grafiku.

Informācija publicēta:
09.06.2020 18:32:44
Atpakaļ