Inčukalna PGK tehniskās jaudas prognoze 2024./2025. gada krātuves ciklam

AS "Conexus  Baltic Grid" ir noteikusi tehniskās jaudas prognozi saskaņā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) lietošanas noteikumiem nākamajam, 2024. /2025. gada krātuves ciklam 22.6 TWh apmērā.

Nosakot tehniskās jaudas prognozi ir ņemts vērā energoapgādes drošuma rezervju apjoms, kas saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto jāuztur Inčukalna PGK.

Informācija par Inčukalna PGK tehniskās jaudas apjomu 2024./2025. gada krātuves ciklam tiks publicēta ne vēlāk kā 2024. gada 21. maijā.

Informācija publicēta:
02.11.2023 15:03:59
Atpakaļ