Inčukalna PGK tehniskās jaudas prognoze 2023./2024. gada krātuves ciklam 

AS "Conexus  Baltic Grid" ir noteikusi tehniskās jaudas prognozi saskaņā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) lietošanas noteikumiem nākamajam, 2023. /2024. gada krātuves ciklam 21.1 TWh apmērā. 

Nosakot tehniskās jaudas prognozi ir ņemts vērā energoapgādes drošuma rezervju apjoms, kas saskaņā ar Enerģētikas likumā noteikto jāuztur Inčukalna PGK. 

Informācija par Inčukalna PGK tehniskās jaudas apjomu 2023./2024. gada krātuves ciklam tiks publicēta ne vēlāk kā 2023. gada 21. maijā. 

Informācija publicēta:
04.11.2022 11:10:46
Atpakaļ