Drošas darbības nodrošināšana un gāzes apgādes integritātes uzturēšana Baltijas – Somijas reģionā

Gāzes pārvades infrastruktūrai ir būtiska nozīme Baltijas un Somijas reģiona gāzes apgādē, un tās drošas un uzticamas darbības uzturēšana ir ārkārtīgi svarīga. Lai nodrošinātu gāzes pārvades sistēmas integritāti, ir nepieciešamas periodiskas pārbaudes un apkopes darbi, kā to nosaka tehniskās apkopes noteikumi. Šie noteikumi nosaka apkopes, pārbaudes un diagnostikas darbu apjomu un biežumu, saskaņojot to ar iekārtu ražotāja instrukcijām un normatīvajām prasībām. Šo iemeslu dēļ cauruļvadu Vireši-Tallina un Rīga-Panevēža iekšējās diagnostikas un apkopes darbi ir iekļauti nākamā gada apkopes darbu plānā. Attiecīgi 2023. gadā ir plānoti diagnostikas darbi cauruļvadam Vireši-Tallina, savukārt 2024. gadā tiek plānota diagnostika cauruļvadam Rīga-Paneveža, kas radīs starpsavienojumu jaudas ierobežojumus. Šie periodiskie darbi ir neatņemama kopējās Baltijas un Somijas reģiona gāzes apgādes sistēmas, tostarp Balticconnector, paredzētās darbības sastāvdaļa. Vireši-Tallina gāzes vads tika izbūvēts no 1988. līdz 1990. gadam, tāpēc regulāras apkopes un remonta darbi ir būtiski, lai nodrošinātu cauruļvada drošu darbību un reģiona gāzes apgādes drošumu.

Būtiski atzīmēt, ka saistībā ar reģionālās gāzes apgādes situācijas izaicinājumiem - dēļ gāzes piegādes apturēšanas Somijai caur Imatru, cauruļvada Vireši-Tallina uzturēšanas darbi tika atcelti jau 2022. gadā, kas izraisīja pieļaujamā darba spiediena samazināšanu Latvijas gāzes pārvades sistēmā. Turpmāka plānoto darbu pārcelšana vairs nav iespējama.

Nepieciešamo diagnostikas darbu veikšana cauruļvadā Vireši-Tallina rada noteiktus izaicinājumus, īpaši attiecībā uz Balticconnector tehnisko jaudu. Lai risinātu šīs problēmas, Conexus Baltic Grid ir ierosinājis diagnostikas darbu veikt 2023. gada oktobrī, lai līdz minimumam samazinātu saistītos riskus un iespējamo ietekmi uz reģionālo gāzes piegādes drošību. Papildus nolemts pārcelt konstatēto defektu pārbaudi no 2024. gada janvāra uz 2024. gada jūliju. Izņēmuma situācijā, ja tiks atklāti būtiski defekti, nekavējoties tiks publicēts steidzamais tirgus paziņojums (UMM), un tiks veikti neplānotie remontdarbi. Svarīgi atzīmēt, ka, pasliktinoties reģionālajai gāzes apgādes situācijai, plānotie diagnostikas darbi var tikt apturēti uz laiku, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu tūlītēju pilnas jaudas atjaunošanu.

Vireši-Tallina cauruļvada remontdarbu un viens no ELLI projekta mērķiem ir līdz 2023. gada beigām izpildīt prasības augstāka atļautā darba spiediena sertifikācijai. Pēc reģionālo infrastruktūras projektu nodošanas ekspluatācijā, Balticconnector tehniskā jauda tiks pārvērtēta ar mērķi to palielināt, salīdzinot ar šī brīža līmeni.

PSO un SDGTO (SDG Terminālu Operatoriem) ir kopīgs mērķis turpināt attīstīt konsolidēto remontdarbu plānošanas procesu, vēl vairāk padziļinot reģionālo sadarbību remontdarbu plānošanā, lai pēc iespējas palielinātu remontdarbu paredzamības līmeni un līdz minimumam samazinātu darbu ietekmi uz tirgus dalībniekiem. PSO un SDGTO ir apņēmušies izstrādāt ilgāka termiņa remontdarbu plānošanas procesu, kas nodrošinās labākus priekšnosacījumus iepriekšminēto mērķu sasniegšanai.

 

Informācija publicēta:
21.06.2023 19:30:37
Atpakaļ