Conexus veiks tirgus aptauju par Inčukalna PGK lietošanas noteikumiem

Ar nolūku noskaidrot nepieciešamību veikt grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves noteikumos, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) veiks tirgus aptauju. Tās rezultāti sniegs izpratni par krātuves noteikumu pilnveidošanas nepieciešamību.

Pēdējo gadu laikā situācija Baltijas jūras reģiona valstu gāzapgādes jomā ir ievērojami mainījusies, darbu uzsākot vairākiem infrastruktūras objektiem un pilnveidojot esošos:

 • Somijas – Igaunijas starpsavienojums Balticconnector;
 • Lietuvas – Polija starpsavienojums GIPL;
 • sašķidrinātās dabasgāzes termināļi Somijā Inkoo un Hamina;
 • Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma Kiemenai jaudas palielināšana.

Palielinoties dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmu lietotāju skaitam un to aktivitātei, ir veiktas virkne izmaiņu nozari regulējošajos normatīvajos aktos:

 • ieviestas Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) jaudas rezervēšanas izsoles;
 • pilnveidota jaudas rezervēšanas kārtība valstu starpsavienojumu punktos;
 • precizēta kārtības par degvielas gāzes izmantošanu;
 • harmonizēta pieeja saistību izpildes nodrošinājuma prasību noteikšanā.

Mainīgā ģeopolitiskā situācija radījusi nepieciešamību veikt regulējuma izmaiņas gan Eiropas Savienības, gan arī nacionālā līmenī, kas atstāj ietekmi uz dabasgāzes tirgu kopumā:

 • dabasgāzes piegādes no Krievijas Federācijas aizliegums;
 • prasība nodrošināt pazemes gāzes krātuvju piepildījumu jeb piepildījuma mērķrādītāja izpilde;
 • Krievijas sāktais karš, kā arī citas ģeopolitiskas norises rada drošības riskus infrastruktūras objektiem. Kā spilgtākais piemērs ir jāmin Somijas – Igaunijas starpsavienojuma Balticconnector bojājums šā gada oktobrī un paredzamā dīkstāve 5 mēnešu garumā, tādējādi ierobežojot Somijas apgādes iespējas.

Līdzšinējā pieredze rāda, ka regulējuma pilnveidošana dabasgāzes jomā ir nepārtraukts process, kas nepieciešams, lai radītu tirgus situācijai un tirgus dalībniekiem iespējami labvēlīgākus darbības apstākļus, veicinot konkurenci un nodrošinot tirgus pārredzamību.

Tomēr ne visi rosinātie priekšlikumi regulējuma pilnveidošanai tiek atbalstīti no tirgus dalībnieku puses. Kā piemērs būtu pieminams Conexus 2022. gada un 2023. gada ierosinājums un tam sekojoša Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publiskā konsultācija par Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudas mēneša līknes ieviešanu, kas Conexus skatījumā uzlabotu Inčukalna PGK dabasgāzes iesūknēšanas jaudas pieejamības paredzamību.

Turpinot regulējuma pilnveidošanas procesu, uzsākam nesaistošu tirgus dalībnieku aptauju par nepieciešamajām izmaiņām šobrīd spēkā esošajos noteikumos.

Conexus organizētā tirgus aptauja par noteikumu pilnveidošanas nepieciešamību ilgs līdz 2023. gada 26. novembrim. Tirgus dalībnieki tiek lūgti elektroniski brīvā formā iesniegt savu redzējumu par patlaban spēkā esošajiem noteikumiem un sniegt ierosinājumus un priekšlikumus to uzlabošanai, sniedzot vērtējumu par tiem noteikumu punktiem, kur ir nepieciešamas izmaiņas. Lūgums, aizpildot aptaujas anketu, norādot kurš noteikumu punkts un precīzi kādā redakcijā būtu izsakāms.

Lai sniegtu savas priekšlikumus un komentārus, lūdzu, aizpildiet aptaujas formu latviešu vai angļu valodā, kas pieejama ŠEIT. Aptauja būs pieejama no 10.11.2023. līdz 26.11.2023.

Lūdzam iesniegt atbildes līdz termiņa beigām.

Ja vēlaties uzdot jautājumus par aptauju vai ir nepieciešama papildu informācija, lūdzu sazinieties ar AS "Conexus Baltic Grid" (capacity@conexus.lv)

 

Informācija publicēta:
10.11.2023 15:51:55
Atpakaļ