Conexus pārskata pārvades sistēmas jaudas un Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudas sadales kārtību

Sākoties Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) izņemšanas sezonai un vienlaicīgi nodrošinot Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudas pieejamību, AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) ir pārskatījusi dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas un PGK iesūknēšanas jaudas sadales kārtību, lai iespējami lielākajā apjomā nodrošinātu no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma (GIPL) pārvadītās gāzes iesūknēšanu krātuvē. Jaudas sadales kārtībā ir paredzēta prioritāte iesūknēšanai Inčukalna PGK plūsmām no SDG termināļa un GIPL, un prioritāte nosakāma Inčukalna PGK pārslodzes vadības ietvaros saskaņā ar Inčukalna PGK lietošanas noteikumos nostiprināto pārslodzes vadības kārtību.

Conexus ir veikusi precizējošus grozījumus jaudas sadales kārtībā, lai tā tiktu piemērota vienīgi ar mērķi iespējami lielākajā apjomā nodrošināt no Klaipēdas SDG un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma pārvadītās gāzes iesūknēšanu krātuvē. Pilnveidotā jaudas sadales kārtība ir atrodama ŠEIT.

Galvenās izmaiņas jaudas sadales kārtībā ir sekojošas:

  • Prioritāte tiek piešķirta tikai tajās gāzes dienās, kad ir iesniegtas nominācijas Luhamaa ieejas punktā;
  • Gadījumā, ja prioritātes nepieciešamība pārsniedz gāzes dienā pieejamo daudzumu iesūknēšanai, krātuves iesūknēšanas apjomi tiek sadalīti saskaņā ar krātuves lietošanas noteikumu pārslodzes vadības principiem, nevis sistēmas lietotāju pieteikumos pieprasītā prioritātes apmēra;
  • Prioritāte tiek sadalīta starp viena gada un divu gadu grupētās jaudas produktiem, ja sistēmas lietotājam pieejami vairāki grupētās jaudas produkti, jo tādējādi tiek precizēta prioritātes piešķiršanas kārtība;
  • Kārtība ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Jaudas sadales kārtības grozījumi stājas spēkā 2022. gada 10. novembrī. Conexus izstrādājusi jaudas sadales kārtību, pamatojoties uz 2022. gada 8. marta Ministru Kabineta lēmumā, kas paredz agrīnās brīdināšanas līmeņa izsludināšanu dabasgāzes apgādes nozarē, noteikto.

Informācija publicēta:
10.11.2022 14:41:17
Atpakaļ