AS “Conexus Baltic Grid” iesniedz precizētas krātuves tarifu vērtības

AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) 2018.gada 11.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza precizētās jaudas produkta tarifu vērtības 2019./2020. gada krātuves ciklam esošā tarifu pārskata cikla ietvaros.

Rūpīgi izvērtējot klientu vēlmes aizvadītajā iesūknēšanas sezonā, kā arī Conexus atbildību segt krātuves izmaksas tādā apmērā, lai nodrošinātu tās ilgtspējīgu darbību, piemērojamā grupētās jaudas produkta tarifa maksimālā vērtību 2019./2020. gada krātuves ciklam tiek noteikta 3,52056 EUR/MWh, piemērojamā tirgus produkta tarifa minimālā vērtība 2019./2020. gada krātuves ciklam 1,38000 EUR/MWh, divu gadu grupētās jaudas produkta tarifa vērtība apvienotajam 2019./2020. un 2020./2021. krātuves ciklam 4,90056 EUR/MWh.

Ņemot vērā nepieciešamību tirgus dalībniekiem nodrošināt iespēju savlaicīgi uzsākt jaudu rezervāciju nākamajam krātuves ciklam, Conexus rosina Regulatoru tirgus produkta un grupētās jaudas produkta tarifu vērtību spēkā stāšanās termiņu noteikt ne vēlāk kā 2019. gada janvāri, savukārt divu gadu grupētās jaudas produkta rezervācijas datumu noteikt līdz ar jaunās iesūknēšanas sezonas sākumu.

Atpakaļ