Conexus audzē apgrozījumu un pārvadītās dabasgāzes apjomu

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk - Conexus) nerevidēto finanšu pārskatu dati liecina, ka uzņēmuma neto apgrozījums šī gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pērn, audzis par 6%, sasniedzot 29.4 miljonus eiro. Uzņēmumā norāda, ka izaugsmi sekmējis gan kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms 2021. gada pirmajos sešos mēnešos, par 31% pārsniedzot iepriekšējā gada attiecīgo periodu, gan arī pieprasījuma pieaugums pēc dabasgāzes vietējā tirgū, ko tiešā veidā ietekmēja aukstie laikapstākļi gada sākumā.

2021. gada pirmajos sešos mēnešos Conexus nodrošināja dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Krievijas vajadzībām, sasniedzot 22,2 TWh pārvadītās dabasgāzes, kas ir par 31% vairāk nekā pērn attiecīgajā laika periodā. No Inčukalna pazemes gāzes krātuves izņemtais dabasgāzes apjoms sasniedza 12,1 TWh, kas ir par 68% vairāk nekā pērn attiecīgajā laika periodā. 58% no tiem tika piegādāti Latvijas lietotāju vajadzībām, sasniedzot 7 TWh, kas ir par 17% vairāk nekā gadu iepriekš.

Turpina Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Mūsu galvenā prioritāte, neatkarīgi no pandēmijas nestajiem globālajiem un vietējiem izaicinājumiem, ir nodrošināt drošu un nepārtrauktu dabasgāzes infrastruktūras darbību saskaņā ar tirgus un sistēmas lietotāju aktuālajām vajadzībām un pieprasījumu. Joprojām redzam, ka sistēmas darbību pozitīvi ietekmē vienotais dabasgāzes tirgus, jo tas ir palielinājis nepieciešamību pēc Conexus pārvaldītās infrastruktūras ievērojami plašākā reģionā. ”

Conexus uzglabāšanas segmenta apgrozījums šī gada pirmajos sešos mēnešos sasniedzis 11 miljonus eiro, saglabājot iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni, savukārt EBITDA sasniegusi 6.8 miljonus eiro. Tikmēr pārvades sistēmas apgrozījums 2021. gada pirmajā pusgadā audzis par 10%, sasniedzot 18.5 miljonus eiro, bet EBITDA sasniedza 12.5 miljonus eiro. Uzņēmuma kopējā EBITDA pārskata periodā ir pieaugusi par 19%, salīdzinot ar attiecīgo periodu 2020. gadā, sasniedzot 19.3 miljonus eiro. Jāuzsver, ka EBITDA pozitīvi ietekmēja uz 2021. gada pirmo pusgadu attiecināmās 2020. gada organizētās dabasgāzes nodrošināšanas izsoles izmaksas, kas bija ievērojami mazākas.

Pārskata periodā Conexus kopumā veicis investīcijas 10.4 miljonu eiro apmērā, no kurām 67% ir Eiropas Savienības nozīmes projektu realizēšanai, kuru ieviešana turpināsies līdz 2025.gadam. Investīcijas veiktas infrastruktūras uzlabošanas apakšprojektos gan pārvades, gan uzglabāšanas segmentos.

Informācija publicēta:
25.08.2021 17:03:27
Atpakaļ