Apstiprina noteikumus, kas pilnveido dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprina noteikumus dabasgāzes nozarē, kas pilnveido dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanas procesu – “Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem”.

Ar jauno noteikumu projektu ir paredzēts pilnveidot dabasgāzes sistēmas pieslēgumu ierīkošanas tiesisko regulējumu. Līdz ar to noteikumi skaidrāk nosaka to, kā dabasgāzes lietotājiem iespējams pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas. Līdz šim nav bijuši noteikti ierobežojumi pieslēgties pie pārvades sistēmas, kā arī Enerģētikas likums nosaka, ka noteikumiem jābūt taisnīgiem un vienlīdzīgiem.

“Regulators nemaina esošo regulējumu pēc būtības, jo līdz šim nav bijuši noteikti ierobežojumi pieslēgties pie pārvades sistēmas. Līdz ar to Regulators nerada jaunas tiesības attiecībā uz pieslēgšanos pārvades sistēmai, kuras jau šobrīd nebūtu noteiktas Enerģētikas likumā. Jaunus noteikumus, kas attiektos uz pieslēgumiem pārvades sistēmai, ir nepieciešams apstiprināt, jo to nosaka Enerģētikas likums, kā arī tādēļ, ka esošie noteikumi neaptver pieslēguma procesu attiecībā uz biometāna ražotājiem un sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem,“ norāda Regulatora priekšsēdētājs Rolands Irklis.

“Līdz ar Regulatora apstiprinātājiem dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumiem, Latvija ir pievienojusies tām Eiropas Savienības valstīm, kas izpildīs Eiropas prasību par brīvu piekļuvi pārvades sistēmai ieviešanu. Regulējuma būtība ir nodrošināt iespēju pašiem gāzes lietotājiem lemt, plānot un īstenot pieslēgšanos maģistrālajam gāzes cauruļvadam vietās, kur tas tehniski ir iespējams un ekonomiski pamatoti. Šobrīd ir grūti prognozēt, cik lielu aktivitāti varam gaidīt, jo ar enerģētiku un infrastruktūru saistītie lēmumi netiek pieņemti īsā laikā, tomēr esmu pārliecināta, ka ilgtermiņā šī iespēja veicinās gazifikācijas attīstību Latvijas teritorijā, kā arī interesi par gāzi kā resursu. Conexus Baltic Grid kā gāzes pārvades sistēmas uzturētājs, tāpat kā līdz šim, savās darbībās vadīsies pēc prasībām nodrošināt drošu sistēmas lietošanu. Jau drīzumā tīmekļa vietnē www.conexus.lv publicēsim ar jaunajiem noteikumiem saistīto normatīvo aktu bāzi,” stāsta AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne.

Lai noteikumu projekta redakciju izdiskutētu ar tirgus dalībniekiem pirms to apstiprināšanas tika izsludināta publiskā konsultācija, kā arī organizētas vairākas klātienes diskusijas. Konsultāciju laikā savu viedokli pauda trīs, kas kopumā snieguši 19 komentārus. Pilnīgi visus saņemtos komentārus, kas tika izteikti no tirgus dalībnieku puses Regulators rūpīgi izvērtēja gan no juridiskiem, gan ekonomiskie aspektiem. Daļu no ietiekumiem Regulators ir ņēmis vērā un attiecīgi precizējis noteikumu redakciju.

Pirms noteikumu apstiprināšanas Regulators papildus veica padziļinātu izpēti par iespējamo ietekmi uz dabasgāzes lietotāju maksājumiem un secināja, ka noteikumi neietekmē esošo sadales sistēmas pakalpojumu tarifu apmēru - tie paliek nemainīgi.

“Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija publicēta:
18.04.2019 13:40:00
Atpakaļ