Aktualitātes saistībā ar dabasgāzes uzglabāšanu 2022./2023.gada krātuves ciklā un pārvadi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) jaudas izsoļu kalendāru 2022./2023.gada krātuves ciklam. Būtisku tarifu izmaiņu 2022./2023.gada krātuves ciklam nav, tarifu izmaiņas šogad nav plānotas arī dabasgāzes pārvades pakalpojumiem.

Izsoļu kalendārs

Saskaņā ar SPRK 2021.gada decembrī apstiprinātajiem grozījumiem Inčukalna PGK lietošanas noteikumos sistēmas operatoram Conexus līdz katra gada 10. janvārim savā tīmekļa vietnē www.conexus.lv jāpublicē ar SPRK saskaņots izsoļu kalendārs nākamajam krātuves ciklam. Tāds lēmums pieņemts, lai uzlabotu dabasgāzes krātuves produktu izsoļu pārredzamību un sekmētu tirgus dalībnieku interesi par iespēju uzglabāt dabasgāzi krātuvē. SPRK Conexus 2021. gada 23. decembrī iesniegto izsoļu kalendāru nākamajam krātuves ciklam ir saskaņojusi, un tas publicēts Conexus tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar izsoļu kalendāru viena gada grupētās jaudas produktu izsoles tiek veiktas katru otrdienu, no 2022. gada 1. februāra līdz 14. jūnijam (ieskaitot). Divu gadu grupētās jaudas produktu izsoles tiek veiktas katru otrdienu, no 2022. gada 1. februāra līdz 24. maijam (ieskaitot). Savukārt izsoles saistībā ar atslēdzamās jaudas produktu paredzētas katru otrdienu, no 2022. gada 28. jūnija līdz 27. septembrim (ieskaitot).

Uzglabāšanas jaudas produktu tarifi 2022./2023. gada krātuves ciklam

Izvērtējot iepriekšējā krātuves cikla rezultātus,  krātuves jaudas prognozes nākamajam krātuves ciklam un dabasgāzes tirgus situāciju, SPRK nav iebildusi Conexus priekšlikumam attiecībā uz 2022./2023. gada krātuves sezonu saglabāt zemāk minēto jaudas produktu tarifu vērtības krātuves cikla līmenī:

  • grupētās jaudas produkta tarifu (bez PVN) 1,0226 EUR/MWh/krātuves ciklā;
  • divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu (bez PVN) 1,0865 EUR/MWh/krātuves ciklā;
  • atslēdzamās jaudas produkta tarifu (bez PVN) 0,8147 EUR/MWh/krātuves ciklā;
  • virtuālās pretplūsmas produkta tarifu (bez PVN) 0,3471 EUR/MWh/krātuves ciklā.

Ievērojot spēkā esošo regulējumu, krājuma pārcelšanas produkta tarifs tiek noteikts tā, lai nodrošinātu, ka konkrētā tarifu periodā dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas lietotājiem izmaksu ziņā efektīvāk būtu plānot uzglabājamās dabasgāzes daudzumu precīzi vai iegādāties divu gadu grupētās jaudas produktu. Attiecīgi krājumu pārcelšanas produkta tarifa vērtība 2022./2023. gada krātuves ciklam saskaņota ar 2021./2022. gada krātuves cikla divu gadu grupētās jaudas produkta izsoļu rezultātu. Līdz ar to krājumu pārcelšanas produkta tarifs (bez PVN) ir 1,8081 EUR/MWh/krātuves ciklā.

Ar krājumu pārcelšanas produkta tarifa piemērošanas lēmumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļa vietnē.

Dabasgāzes pārvades sistēmas tarifi

Saskaņā ar spēkā esošo lēmumu par dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem, aktuālais regulatīvais (tarifu) periods noslēdzas 2022. gada 30. septembrī. Ievērojot, plašās diskusijas par iespējamo Lietuvas pievienošanos Somijas, Igaunijas un Latvijas vienotajai ieejas-izejas sistēmai (vienotajam dabasgāzes tirgum), kā arī dabasgāzes pārvades tarifu  plānoto metodikas pārskatīšanu (ko nepieciešams konsultēt saskaņā ar Eiropas vienoto regulējumu), šobrīd nav precīzi zināms jaunā regulatīvā perioda sākums. Plānots, ka 2022. gadā tarifs nemainīsies.

Par gaidāmajiem metodikas grozījumiem, kā arī par atbilstoša pārvades operatora iesniegtā tarifa saņemšanu SPRK informēs atsevišķi. Saskaņā ar spēkā esošo lēmumu līdz jauna regulatīvā perioda sākumam tiek piemērots tarifs, kas ir spēkā šobrīd.

Informācija publicēta:
14.01.2022 16:20:00
Atpakaļ