Capacity

Tīmekļvietnes capacity.conexus.lv darbība ir slēgta!

Informācija un dati par pārvades sistēmu un Inčukalna pazemes gāzes krātuvi turpmāk atrodami AS “Conexus Baltic Grid” oficiālajā tīmekļvietnē www.conexus.lv

The capacity.conexus.lv website is closed!

Information and data on the transmission system and Inčukalns underground gas storage facility can be found on the official website of JSC "Conexus Baltic Grid" www.conexus.lv