Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Arodveselības, drošības un vides pārvaldības politika

Izmantojot Arodveselības, drošības un vides pārvaldības politikai izvirzīto mērķi kā vienu no instrumentiem, ir iespējams precīzi noteikt efektīvu ietvaru, lai preventīvi apzinātu un pārvaldītu iespējamos riskus, kas var ietekmēt AS “Conexus Baltic Grid” darbinieku drošību un veselību, infrastruktūras integritāti, apkārtējo vidi un sabiedrību.

Arodveselības, drošības un vides pārvaldības politika balstās uz šādām pārvaldības jomām un pamatvērtībām:

 • arodveselība;
 • darba aizsardzība;
 • ugunsdrošība;
 • vides pārvaldība;
 • energopārvaldība;
 • civilā aizsardzība un rūpniecisko avāriju riska kontrole;
 • infrastruktūras objektu, ieskaitot kritisko infrastruktūru, drošība.

Sabiedrība, realizējot pārvaldības jomās noteikto, arodveselības, drošības un vides pārvaldības īstenošanai ir noteikusi turpmāk norādītos pamatprincipus:

 • procesu atbilstība starptautiskajiem standartiem – Sabiedrība ievieš, uztur un nepārtraukti pilnveido vadības sistēmu atbilstoši starptautisko standartu – LVS ISO 45001:2018 "Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi", LVS EN ISO 14001:2017 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības ar vadlīnijām lietošanai (ISO 14001:2015)", LVS EN ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)" vadlīnijām;
 • regulējošo normatīvo aktu ievērošana un izstrāde - Sabiedrība tās saimnieciskajā darbībā ievēro visus Sabiedrībai saistošos arodveselības, drošības un vides pārvaldības jomu regulējošos normatīvos aktus, kā arī piedalās to izstrādē, sniedzot atzinumus par valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem normatīvo aktu projektiem;
 • pārvaldības sistēmas veiksmīga darbības nodrošināšana – noteiktā mērķa sasniegšanai Sabiedrībā regulāri veic darba vides risku, vides risku, energopatēriņa, rūpniecisko risku un fiziskās drošības risku identificēšanu, izvērtēšanu un izstrādā pilnveidošanās pasākumu plānus;
 • efektīvu operatīvo mērķu un pasākumu noteikšana – Sabiedrībā regulāri tiek noteikti arodveselības, drošības un vides pārvaldības operatīvie mērķi un pasākumu plāni to sasniegšanai, piešķirot nepieciešamos resursus;
 • pārvaldības kompetenču uzturēšana augstā līmenī – noteiktā mērķa sasniegšanai Sabiedrībā regulāri tiek nodrošināta personāla informēšana, mācības un kvalifikācijas celšana;
 • augsta reaģēšanas gatavība ārkārtas situācijāmSabiedrībā arodveselības, drošības un vides pārvaldības jomās tiek uzturēta augsta gatavība ārkārtas situācijām un spēja uz tām reaģēt, periodiski apzinot un izvērtējot iespējamos ārkārtas situāciju scenārijus, pilnveidojot rīcības plānus, kā arī organizējot mācības;
 • savstarpēja sadarbība un komunikācija Sabiedrībā par arodveselības, drošības un vides pārvaldības jomām tiek uzturēta aktīva komunikācija un sadarbība gan ar personālu, gan ar citām iesaistītajām pusēm, piemēram, valsts pārvaldes iestādēm un sabiedrību;
 • preventīva rīcība – Sabiedrībā, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem vai negadījumiem arodveselības, drošības un vides pārvaldības jomā un identificētu pilnveidošanās iespējas, darbinieki izrāda iniciatīvu un atbildību, informējot par arodveselības, drošības un vides pārvaldības pilnveidošanas priekšlikumiem, novērotām riskantām situācijām, gandrīz notikušiem nelaimes gadījumiem;
 • pārvaldības sistēmas nepārtraukta atbilstība un piemērotība – Sabiedrībā, lai nodrošinātu arodveselības, drošības un vides pārvaldības sistēmas nepārtrauktu piemērotību un uzturētu augstu izpildījuma līmeni, regulāri tiek uzraudzīti pārvaldības sistēmas darbības rādītāji, veikti iekšējie un ārējie auditi, kā arī sistēmas darbība tiek pārskatīta vadības līmenī, organizējot vadības pārskata sapulces;
 • pārvaldības sistēmas nepārtraukta pilnveide – Sabiedrības darbība balstās uz nepārtrauktas arodveselības, drošības un vides pārvaldības sistēmas pilnveides principu.