Zane Kotāne

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”

Valdes priekšsēdētāja

Zane Kotāne

 

Dzimusi 1977. gada 4. oktobrī Siguldā (Latvija)
E-pasts: valde@conexus.lv 

DARBA PIEREDZE

Kopš 2018

 

AS "Conexus Baltic Grid"

Valdes priekšsēdētāja

2016 - 2017

AS "Conexus Baltic Grid"

Valdes locekle

2015 - 2017

AS "Latvijas Gāze"

Valdes locekle

2011 - 2015

 

AS "Latvenergo"

Valdes locekle, Finanšu direktore

2011 - 2015

OU "Elektrum Eesti"

Padomes locekle

2011 - 2015

UAB "Elektrum Lietuva"

Padomes locekle

2010 – 2011

 

AS "Air Baltic"

Komercdaļas biznesa analīzes un atskaitīšanās nodaļas vadītāja

2005 – 2011

 

SIA "Vezeto"

Valdes locekle, Finanšu konsultante

2005 – 2010

 

Nīderlandes, Lielbritānijas, Šveices un Norvēģijas Investīciju grupa

Finanšu direktore un finanšu investīciju konsultante

2003 – 2005

 

Ernst & Young Hungary

Biznesa risku pakalpojumu vadītāja

2002 – 2003

 

Ernst &Young Baltics

Audita un biznesa konsultāciju vadītāja

 

IZGLĪTĪBA

2014

Rīgas Biznesa skola

Maģistra grāds biznesa vadībā

2011

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts

Augstākā līmeņa izglītība, padomes locekļa sertifikāts

1997

 

Rīgas Ekonomikas augstskola

Bakalaura grāds ekonomikas un biznesa zinātnē

Sertifikāti

Zvērināta revidente Latvijā (Licence Nr. 141)

Sertificēta iekšējā auditore (CIA sertifikāts), Starptautiska iekšējā auditore

 

Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

 

Atpakaļ