Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

AS “Conexus Baltic Grid” iesniedz jauno pārvades tarifu projektu

AS “Conexus Baltic Grid” šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza jauno pārvades tarifu projektu, kas ir izstrādāts atbilstoši situācijai Latvijas dabasgāzes tirgū.

Saskaņā ar Regulatora Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas 66.punktu Sistēmas operators līdz katra gada 1. februārim iesniedz Regulatoram izvērtēšanai tarifu projektu un tam atbilstošās izmaksas 12 mēnešu periodam, informāciju par tarifu pārskata ciklā plānotajiem jaudas rezervēšanas pakalpojuma nepieciešamiem ieņēmumiem, kā arī informāciju par iepriekšējā kalendārā gada ieņēmumiem no jaudas rezervēšanas pakalpojuma un kopējām faktiskām pārvades sistēmas jaudas rezervēšanas pakalpojuma izmaksām. AS “Conexus Baltic Grid” jauno tarifu projektu iesniedz jau oktobra beigās, lai jau laikus sagatavotos jaunajai iesūknēšanas sezonai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Inčukalna PGK).

Salīdzinot ar iepriekšējo tarifu ciklu, iesniegtajā pārvades sistēmas pakalpojuma tarifu projektā paredzēts izmaksu pieaugums, kas saistīts ar 2018. gada 18. maijā Ministru kabineta pieņemtajiem grozījumiem 2011. gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātās enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”, pamatojoties uz kuriem pārvades sistēmas operatoram ir jānodrošina, ka laika posmā no dabasgāzes iesūknēšanas sezonas beigām līdz nākamā gada 1.martam Inčukalna PGK atrodas  aktīvās dabasgāzes daudzums, kas nav mazāks par 3160 tūkst. MWh. 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumos noteiktā pienākuma izpildi, AS “Conexus Baltic Grid” 2018.gadā organizēja četras izsoles par dabasgāzes pieejamības nodrošināšanu pārvades sistēmas starpsavienojumā ar krātuvi 2018./2019. gada krātuves ciklam. Izsoles nosacījumi paredz tirgotāju pienākumu uzglabāt aktīvās dabasgāzes daudzumu no izņemšanas sezonas sākuma līdz 2019. gada 1. martam, enerģētiskās krīzes laikā nodrošinot diennaktī nepieciešamo jaudu dabasgāzes izņemšanai no Inčukalna PGK.

Tarifu projekts paredz, ka mājsaimniecībām, kas dabasgāzi patērē ēdiena gatavošanai, rēķinos maksa par pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem pieaugs par 0,04 EUR/mēnesī. Savukārt tiem, kas gāzi izmanto apkurei, siltā ūdens sildīšanai, rēķinos maksa par pārvades un uzglabāšanas pakalpojumiem pieaugs par 1,50 EUR/mēnesī.

Vienlaikus ar jauno pārvades sistēmas pakalpojumu tarifa projektu AS “Conexus Baltic Grid“ saskaņā ar Regulatora 2018. gada 26.aprīļa lēmumā Nr. 47 “Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem” noteikto Regulatoram iesniedz arī jaudas produktu tarifu vērtības 2019./2020. gada krātuves ciklam esošā tarifu pārskata cikla ietvaros. Tas paredz piemērojamo grupētās jaudas produkta tarifa maksimālo vērtību 2019./2020. gada krātuves ciklam noteikt 3,68494 EUR/MWh un piemērojamo tirgus produkta tarifa minimālo vērtību 2019./2020. gada krātuves ciklam 1,37000 EUR/MWh apmērā.

AS “Conexus Baltic Grid” ir par Latvijas tirgus zonu atbildīgais dabasgāzes tirgus dalībnieks, kura atbildībā ir enerģijas pārvades sistēmas darbība, apkalpošana, drošība un savienojums ar citu valstu pārvades sistēmām.

Atpakaļ