Pārvade

Ar dabasgāzes pārvades pakalpojumu saprot dabasgāzes ievadīšanu dabasgāzes pārvades sistēmā, transportēšanu un izvadīšanu no pārvades sistēmas. Pārvades pakalpojumi tiek pārdoti jaudas vienībās (kWh/dienā) tehniski pieejamās jaudas apmērā pārvades ieejas – izejas punktos.

Noteikumi un līgumu slēgšana vienotajā Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2019. gadā 28. oktobrī saskaņoja Igaunijas gāzes pārvades sistēmas operatora Elering AS un Latvijas gāzes pārvades sistēmas operatora AS Conexus Baltic Grid kopīgi izstrādātos vienotās zonas (ieejas-izejas sistēmas) pārvades sistēmas lietošanas un balansēšanas noteikumus, kuri no 2020. gada 1. janvāra regulē vienotās zonas darbību. 2020. gadā 23. aprīlī noteikumos veikti grozījumi.

Vienotās zonas noteikumi (ar grozījumiem), kā arī pārvades un balansēšanas līgumi:

Lai noslēgtu līgumu ar AS Conexus Baltic Grid, lūdzam sūtīt pieteikuma formu un citus nepieciešamos dokumentus (saskaņā ar noteikumiem) uz capacity@conexus.lv

Lietotāju kontaktinformācijas veidlapa