Pārvade un uzglabāšana

Noteikumi un līgumu slēgšana vienotajā Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2019. gadā 28. oktobrī saskaņoja Igaunijas gāzes pārvades sistēmas operatora Elering AS un Latvijas gāzes pārvades sistēmas operatora AS Conexus Baltic Grid kopīgi izstrādātos vienotās zonas (ieejas-izejas sistēmas) pārvades sistēmas lietošanas un balansēšanas noteikumus, kuri no 2020. gada 1. janvāra regulē vienotās zonas darbību.

2020. gadā 23. aprīlī noteikumos veikti grozījumi.

Vienotās zonas noteikumi (ar grozījumiem), kā arī pārvades un balansēšanas līgumi:

Lai noslēgtu līgumu ar AS Conexus Baltic Grid, lūdzam sūtīt pieteikuma formu un citus nepieciešamos dokumentus (saskaņā ar noteikumiem) uz capacity@conexus.lv

Krātuves noteikumi

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi nosaka dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatora un Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietotāju tiesības, pienākumus un atbildību. Noteikumi nosaka arī kārtību, kādā pretendents iesniedz pieteikumu par krātuves lietošanas tiesību iegūšanu, tiek noslēgts uzglabāšanas pakalpojumu līgums. Tāpat tajos atrunāta krātuves jaudas rezervēšanas un krātuvē esošās dabasgāzes daudzuma un krātuves jaudas nodošanas kārtība, informācijas apmaiņas kārtība starp dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operatoru, dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru un krātuves lietotājiem.

Lietotāju kontaktinformācijas veidlapa