NC TAR (2017/460)

TAR NC (Network Code on harmonised Transmission tariff structures for gas) ir Eiropas Komisijas Regula (ES) 2017/460 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido tīkla kodeksu par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām.

Ar šo regulu tiek izveidots tīkla kodekss, kas paredz noteikumus par harmonizētām gāzes pārvades tarifu struktūrām, tostarp noteikumus par atsauces cenas metodikas piemērošanu, par attiecīgajām apspriešanas un publicēšanas prasībām un par standarta jaudas produktu rezerves cenu aprēķināšanu.

TAR NC mērķis ir harmonizēt gāzes pārvades tarifu struktūras, padarīt caurskatāmākas pārvades tarifu struktūras un to noteikšanas procedūras, sekmēt tirgus integrāciju, uzlabot piegāžu drošību un veicināt gāzes tīklu starpsavienojamību.

Informācijas publicēšana saskaņā ar TAR NC 29. un 30. pantu par tarifu periodu:

01.01.2020 – 30.11.2023

01.12.2023 – 30.09.2025