EN
LV EN

Rokasgrāmata dabasgāzes tirgotājiem, strādājot vienotajā dabasgāzes tirgū

Vienotajā dabasgāzes tirgū, kuru no 2020. gada 1. janvāra veido Latvija, Igaunija un Somija, ir viena dabasgāzes pārvades ieejas/izejas tarifu zona un divas balansēšanas zonas. Lai izmantotu vienotās Igaunijas – Latvijas balansēšanas zonas pārvades sistēmu, dabasgāzes tirgotājiem turpmāk pietiks ar vienu līgumu kopumu par sistēmas lietošanu vienotajā balansēšanas zonā, to slēdzot ar sistēmas operatoru “Conexus” Latvijā vai “Elering” Igaunijā. Somijas pārvades sistēmas lietošanai ir jāslēdz atbilstoši līgumi ar Somijas pārvades sistēmas operatoru.

Šajā rokasgrāmatā apskatīti visi soļi, kas jāņem vērā dabasgāzes tirgotājam, strādājot vienotajā Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonā un slēdzot līgumu ar “Conexus” par pārvades sistēmas izmantošanu.

Galvenie jautājumi un atbildes:

Pasākumi, kas jāveic, lai strādātu vienotajā balansēšanas zonā

Vienotā IT platforma

Pasākumi, kas jāveic, piegādājot gāzi klientam Latvijā

Norēķinu kārtība

7
7

Norēķini un maksājumi

Vienotais operators “Conexus” izraksta rēķinu tirgotājam par rezervētajām pārvades un krātuves jaudām (ja slēgts līgums par dabasgāzes uzglabāšanu), ieejas un izejas punktu izmantošanu, neitralitātes maksu, kā arī balansēšanas un neitralitātes pakalpojumiem.

Tirgotājs izraksta rēķinu klientam par sistēmas pakalpojumiem, nebalansu un neitralitātes maksu.

6
6

Līgumu noslēgšana ar klientiem

Tirgotājs, kas ir noslēdzis nepieciešamos līgumus ar pārvades sistēmas un sadales sistēmas operatoriem (ja nepieciešams – arī krātuves operatoru par Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanu), uzsāk līgumu slēgšanu ar klientiem.

5
5

Līgumu reģistrēšana

Tirgotājs, kas ir noslēdzis jaunu līgumu ar klientu par gāzes piegādi, reģistrē to pie sadales sistēmas operatora.

4
4

Līgums par IT platformas izmantošanu

Lai vienotajā Igaunijas -Latvijas balansēšanas zonā no 2020.gada 1.janvāra veiktu jaudu rezervēšanu, nominēšanu un saņemtu citus pakalpojumus, jāizmanto kopējā IT platforma.

3
3

Līguma noslēgšana ar sadales sistēmas operatoru

Ja dabasgāzi paredzēts piegādāt objektiem, kas pieslēgti sadales sistēmai Latvijā, tirgotājam jānoslēdz līgums ar sadales sistēmas operatoru par sadales sistēmas pakalpojumu lietošanu. Līgumu ar sadales sistēmas operatoru par sadales sistēmas pakalpojumu izmantošanu tirgotājs var noslēgt pēc tam, kad ir noslēgti nepieciešamie līgumi ar pārvades sistēmas operatoru.

2
2

Līguma noslēgšana ar “Conexus”

Lai no 2020. gada 1. janvāra strādātu vienotajā Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonā, dabasgāzes tirgotājiem jāiesniedz dokumenti atbilstoši vienotajiem pārvades sistēmas lietošanas un balansēšanas noteikumiem.

Ar pārvades operatoru “Conexus” jānoslēdz pārvades pakalpojuma līgums un balansēšanas līgums, pirms tam iesniedzot aizpildītu pieteikuma formu.

1
1

Reģistrācija

Tirgotājam jābūt reģistrētam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Normatīvie akti

Uz sākumu

REĢISTRĀCIJA

LĪGUMA NOSLĒGŠANA AR “CONEXUS”

LĪGUMA NOSLĒGŠANA AR SADALES SISTĒMAS OPERATORU

LĪGUMS PAR IT PLATFORMAS IZMANTOŠANU

LĪGUMU REĢISTRĒŠANA

LĪGUMU NOSLĒGŠANA AR KLIENTIEM

NORĒĶINI UN MAKSĀJUMI