Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2017. gada 16. novembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

1.         Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana

Pamatojoties uz Komerclikuma 270. panta pirmo un otro daļu un 296. panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2017. gada 16. augusta pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvot no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amata Kirilu Seļezņovu, Juri Savicki, Viljamu Pīrsonu, Oliveru Gīzi, Vitāliju Hatjkovu, Oļegu Ivanovu, Kristianu Janzenu, Jeļenu Mihailovu, Gijomu Rivronu, Viktoru Valovu un Franku Zībertu.

2.         Sabiedrības Padomes vēlēšanas

1)         Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomes locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2017. gada 16. novembra līdz 2017. gada 31. decembrim (akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Statūtu 7.13. punkta otrā daļa):

1. Jeļenu Mihailovu,
2. Kirilu Seļezņovu,
3. Vitāliju Hatjkovu,
4. Nikolaju Dubiku,
5. Kristianu Janzenu,
6. Oliveru Gīzi,
7. Viljamu Pīrsonu,
8. Gijomu Rivronu,
9. Franku Zībertu,
10. Juri Savicki,
11. Oļegu Ivanovu.

2)         Noteikt Padomes priekšsēdētājam, Padomes priekšsēdētāja vietniekam un Padomes locekļiem ikmēneša atlīdzību par viņu darbu akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Padomē līdzšinējā apmērā.

Rīgā, 2017. gada 18. oktobrī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Valdes priekšsēdētājs 

A. Kalvītis

Atpakaļ

Uzmanību!

AS Conexus Baltic Grid informē, ka sakarā ar neplānotiem remonta darbiem Inčukalna PGK kompresoru cehā, tiks samazināta Inčukalna PGK izņemšanas jauda no 246 000 000 kWh/d līdz 147 000 000 kWh/d laika periodā no 2020. gada 1. decembra gāzes dienas sākuma līdz 2020. gada 10. decembra gāzes dienas beigām (ieskaitot).

Attention!

Due to the unplanned repair works at Inčukalns UGS compressor shop Conexus informs that withdrawal capacity of Inčukalns UGS will be reduced from 246 000 000 kWh/d to 147 000 000 kWh/d starting from the gas day December 1, 2020 until December 10, 2020 gas day (included).