Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Vides politika

Uzņēmuma pārvaldītajā infrastruktūrā katru gadu tiek ieguldīti ievērojami līdzekļi maģistrālo gāzes vadu un modernizācijā un drošības paaugstināšanā, kā arī tehnoloģiskās sistēmas attīstīšanā. Starptautiskie nozares eksperti ir atzinuši, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir viena no modernākajām pazemes gāzes krātuvēm Eiropā gan tehnoloģiskajā, gan vides aizsardzības ziņā, un tā atbilst visiem starptautiski noteiktajiem darbības standartiem.

Viens no AS „Conexus Baltic Grid” vides politikas pamatprincipiem ir savas darbības ietekmes uz vidi novērtējums, kas tiek īstenots ar pētījumiem par pazemes gāzes krātuves mijiedarbību ar vidi. Uzņēmuma speciālisti regulāros pētījumos apseko un konstatē ekoloģiskā stāvokļa stabilitāti krātuvē un tās apkārtnē, kā arī uzrauga un novērš radušos riska faktorus. Lai nodrošinātu krātuves un pārvades sistēmas ilgtspējīgu un videi draudzīgu attīstību, kā arī mazinātu riskus, kas saistīti ar krātuves darbību, Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir ieviesta vides pārvaldības sistēma. Krātuve ir saņēmusi starptautiski atzīto ISO:14001 sertifikātu.

Ar vides pārvaldības sistēmas palīdzību AS „Conexus Baltic Grid” īsteno ciešu sadarbību ar uzņēmuma speciālistiem, valsts institūcijām, operatīvajiem dienestiem un sabiedrību vides jautājumu risināšanā. Procesu atbilstību visiem starptautiskajiem standartiem un Eiropas labākajai praksei apliecina pazemes gāzes krātuvē ieviestais darba aizsardzības pārvaldības standarts OHSAS 18001:2004.

Lai pasargātu tuvākās apkaimes iedzīvotājus un vidi no iespējamiem drošības riskiem, Inčukalna pazemes gāzes krātuves ekspluatācijā ir ieviestas dažādu lielumu aizsargjoslas, modernas ugunsdrošības un avāriju likvidēšanas iekārtas, tostarp tiek praktizēti un izstrādāti standartiem atbilstīgi sprādzienbīstamības novēršanas pasākumi. Vienas no svarīgākajām drošības garantijām ir Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ieviestās apziņošanas un novērošanas tehnoloģijas, kā arī absorbējošie materiāli, kas ārkārtas situācijā kaitīgajām vielām neļauj nokļūt vidē un dzeramā ūdens resursos.

Arī turpmāk AS „Conexus Baltic Grid” apņemas rūpēties par savas uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi, ieguldot līdzekļus ne tikai pazemes gāzes krātuves ietilpības palielināšanā un drošībā, bet arī veicot maģistrālo gāzes pārvades sistēmu modernizāciju.