Ielāde

Rokasgrāmata dabasgāzes
tirgotājiem Latvijā

Rokasgrāmata dabasgāzes tirgotājiem Latvijā

Reģistrācija regulatorā

Sākot no 2017. gada 10. februāra, juridiskajai personai jāreģistrējas regulatorā, kā gāzes tirgotājam atvērtajā Latvijas gāzes tirgū.

Juridiskajai personai jāiesniedz regulatoram paziņojums par dabasgāzes tirgotāja reģistrāciju.

Vienošanās noslēgšana ar sadales sistēmas operatoru

Sākot no 3. aprīļa tirgotājs noslēdz vienošanos ar sadales sistēmas operatoru par sistēmas pakalpojumu lietošanu.

Tirgotājam nepieciešams noslēgt “Līgums par sistēmas pakalpojumu”.

Tirgotājs noslēgt līgumu par sistēmas pakalpojumu ar sadales sistēmas operatoru var pēc tam, kad ir noslēgti nepieciešamie līgumi ar pārvades sistēmas operatoru.

Līgumu noslēgšana ar klientiem

Tirgotājs, kas ir noslēdzis nepieciešamos līgumus ar pārvades sistēmas un sadales sistēmas operatoriem (ja nepieciešams – arī krātuves operatoru par Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanu), uzsāk līgumu slēgšanu ar klientiem.

Līgumu reģistrēšana

Tirgotājs, kas ir noslēdzis jaunu līgumu ar klientu par gāzes piegādi, reģistrē to pie sadales sistēmas operatora.

Piegādes plānošana, rezervēšana un piegāde

Tirgotājs vismaz dienu pirms gāzes piegādes uzsākšanas rezervē nepieciešamās pārvades un krātuves jaudas. Tirgotājs iesniedz nākamās dienas plānu (nominācijas) pārvades sistēmas operatoram par piegāžu izpildi;

Norēķini un maksājumi

Tirgotājs no sadales sistēmas operatora saņem iepriekšējā mēneša patēriņa kopsavilkumu par katru piegādes punktu;

Tirgotājs no vienotā operatora “Conexus” saņem rēķinu par rezervētajām pārvades un krātuves jaudām, izejas punkta izmantošanu, balansēšanas un palīgpakalpojumu izmaksām.

Tirgotājs izraksta rēķinu klientam par piegādāto dabasgāzi un sistēmas pakalpojumiem.

Lai kļūtu par
gāzes tirgotāju Latvijā
Pasākumi, kas jāveic,
piegādājot gāzi
klientiem
IKDIENAS PASĀKUMI, KAS JĀVEIC,
PIEDALOTIES ATVĒRTAJĀ
LATVIJAS GĀZES TIRGŪ