Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Darba piedāvājumi

Conexus ir dinamisks un inovatīvs uzņēmums, kas pierādījis savas pozīcijas tirgū.

Vakance:
Darba vieta:
Pieteikties līdz:

Inženieris

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz inženiera amatu Gāzes atradnes dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (vēlams tehnisko vai eksakto studiju virziens, var būt iesāktas studijas);
 • Valsts valodas (B līmeņa 2. pakāpe) un angļu, krievu valodas sarunvalodas prasmes;
  • darba pieredze gāzapgādes sistēmā ne mazāk par 3 gadiem;
  • praktiskas zināšanas par gāzapgādes sistēmu būvniecību un ekspluatāciju;
  • pieredze dokumentu pārvaldības jomā;
  • iniciatīva, spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus, un patstāvīgi organizēt savu darbu, atsaucība, prasme sadarboties ar citiem darbiniekiem;
  • prasme darbā ar datoru (Microsoft Office, e-pasta sistēma, interneta pārlūkprogramma, autoCAD) un citu biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt gāzes ieguves tehnoloģiskā režīma izpildi;
 • organizēt un koordinēt Dienesta darbinieku darbu atbilstoši IPGK tehnoloģiskajam režīmam;
 • plānot un organizēt gāzes savākšanas punktu tehniskā aprīkojuma remonta un rekonstrukcijas darbus;
 • sagatavot spiedieniekārtu iekšējo un hidraulisko pārbaužu tehnisko dokumentāciju un organizēt darbus;
 • noformēt gāzbīstamo un ugunsbīstamo darbu uzdevumus, sagatavot tehnisko dokumentāciju, organizēt darbu izpildi;
 • pasūtīt un saņemt rakšanas darbu atļaujas;
 • veikt tehnisko mērījumu analīzi (gāzes ieguves datu analīze, cauruļu defektoskopija, metināto savienojumu analīze, resursu izlietojuma analīze u.c.);
 • sastādīt ikmēneša atskaites par izpildītājiem darbiem, iesniegt tās Dienesta vadītājam.

Atalgojums: līdz 1500 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „ Inženieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2019. Gada14. decembrim.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Gāzes atradnes dienesta vadītāju Mārtiņu Makaru pa tālruni 67048030.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

14.12.2019

Inženieris

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz Inženiera amatu Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • augstākā tehniskā izglītība (specializācija būvniecības vai gāzapgādes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • Valsts valodas zināšanas (C līmeņa 1. pakāpe), krievu un angļu valodas prasmes (angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • vēlama pieredze darbā ar būvprojektu izskatīšanu;
 • pieredze dokumentu pārvaldības jomā, spēja strādāt lietotāja līmenī ar dokumentu pārvaldības programmām;
 • iniciatīva, spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus, organizēt un plānot darbus, atsaucība, prasme sadarboties ar citiem darbiniekiem;
 • prasmes darbā ar datoru (Microsoft office, e-pasta sistēmas, interneta pārlūkprogrammas, autoCAD) un citu biroja tehniku;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:

 • izskatīt iesniegumus par tehnisko noteikumu pieprasījumu projektēšanas darbu izpildei Sabiedrības gāzapgādes objektu aizsargjoslās, sagatavot tehniskos noteikumus;
 • izskatīt inženiertopogrāfiskos un zemes ierīcības projektus;
 • izskatīt būvprojektus objektiem, kas tiek realizēti Sabiedrības gāzapgādes objektu aizsargjoslās;
 • apsekot objektus, pārbaudīt vai netiek pārkāpti Aizsargjoslu likuma nosacījumi, konstatējot pārkāpumus, sagatavot aktu;
 • sagatavot vienošanās par rakšanas darbu veikšanu Sabiedrības gāzapgādes objektu aizsargjoslās;
 • objektos uzrādīt gāzapgādes objektu, dot norādījumus par drošu rakšanas darbu veikšanu;
 • iesaistīties Sabiedrības realizētajos gāzapgādes objektu pārbūves darbos, tajā skaitā arī ES finansētajos (saskaņā ar daļas vadītāja norādījumiem veikt projekta dokumentācijas saskaņošanas procesus attiecīgajās institūcijās, pieprasīt tehniskos noteikumus, u.c. dokumentāciju, kas saistīta ar ieceres realizāciju);
 • sagatavot informatīvus brīdinājumus zemes īpašniekiem, pašvaldībām un citām organizācijām par plānotajiem vai avārijas darbu remontiem Sabiedrības gāzapgādes objektos.

Iespējams darbs lauka apstākļos, darba braucieni un komandējumi.

Atalgojums: līdz 1400 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi „ Inženieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv  vai uz e-pastu inga.graudumniece@conexus.lv līdz 2019.gada 14.decembrim.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Saimnieciskā nodrošinājuma departamenta Tehnisko noteikumu un aizsargjoslu uzraudzības daļas vadītāju Ingu Graudumnieci uz tālruni 67819027.

Lasīt vairāk

Stigu iela 14, Rīga

14.12.2019

Dispečers

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz dispečeru amatu Dispečeru daļā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā vai augstākā tehniskā izglītība (vēlama siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju vai enerģētikas specialitātē);
 • vēlamas priekšzināšanas par Latvijas dabasgāzes pārvades un sadales sistēmu, Baltijas reģionālo gāzapgādes sistēmu kā arī dabasgāzes uzskaiti;
 • vēlamas priekšzināšanas par dabasgāzes uzskaites datu informācijas sistēmām un SCADA sistēmām;
 • spēja patstāvīgi un operatīvi pieņemt lēmumus;
 • spējā strādāt dinamiskā darba vidē;
 • spēja orientēties ārkārtas un avāriju situācijās;
 • ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes;
 • spēja pielāgoties maiņu grafikam.  

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • veikt nepārtrauktu pārvades gāzesvadu un to objektu darbības kontroli un vadību;
 • saņemt attiecīgus datus no gāzapgādes sistēmas objektiem – gāzes regulēšanas stacijām;
 • nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu ar procesā ieskatītajām pusēm;
 • kontrolēt gāzes plūsmas parametrus pārvades gāzesvadu sistēmā, ievērojot noteiktos ierobežojumus, un konstatēt hidrātaizsprostojuma veidošanos;
 • sekot Gāzes pārvades iesniegto līnijkrānu, skaitītāju, korektoru u.c. periodisko pārbaužu grafiku izpildei;
 • veikt pārvades gāzesvadu līnijkrānu periodisko pārbaudi ar televadību (SCADA);
 • kontrolēt pārvades gāzesvadu SCADA sistēmas datu saņemšanu informācijas sistēmās;
 • veikt operatīvos aprēķinus par dabasgāzes apjomiem gāzesvados, izstrādi, izmešiem;
 • sagatavot un atskaites par pārvades sistēmas darbību;
 • pārzināt Sabiedrības SCADA sistēmas, atskaišu sistēmas, ĢIS u.c. informācijas sistēmas.

Apkalpes zona un objekti:

Stigu iela 14, Rīga.

Atalgojums: līdz 1750 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi Dispečeru daļas “ Dispečers” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2019. gada 14. decembrim.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Dispečeru daļas vadītāju Aivaru Broku pa tālruni 67819006.

 

Lasīt vairāk

Stigu iela 14, Rīga

14.12.2019

Kompresoru mašīnists

 

 

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu  uz kompresoru mašīnista amatu Gāzes kompresoru dienestā Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. 

Galvenās prasības pretendentam:

 • vidējā tehniskā vai tehnisko specialitāšu arodvidusskolas izglītība;
 • valsts valodas (B līmeņa 1. pakāpe), kā arī angļu un krievu valodas prasmes (darbam ar tehnisko dokumentāciju);
 • uzmanības noturība, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un sadarboties ar citiem darbiniekiem, stresa noturība kritiskās situācijās;

Galvenie darba pienākumi:

 • ekspluatēt,apkalpot,un remontēt gāzes motokompresorus vai turbīnas tipa gāzes pārsūknēšanas agregātus;
 • iepazīties ar iekārtu stāvokli un darba režīmu;
 • informēt par maiņas pieņemšanu un par ievērotajām nepilnībām;
 • maiņas laikā veikt regulāru iekārtu un aprīkojuma apskati, pārbaudīt kompresoru darba režīma atbilstību iestādītajam;
 • savlaicīgi veikt ierakstus maiņas žurnālā, atzīmējot visus novērotos trūkumus iekārtu darbā;
 • uzturēt ekonomiskāko un drošāko kompresoru darba režīmu atbilstoši vadības operatīvajām norādēm.

Atrašanās vieta:

Inčukalns, Krimuldas pagasts

Atalgojums: līdz 1150 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar noradi „ Kompresoru mašīnists” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv vai andris.smilga@conexus.lv līdz 2019. gada 14. decembrim.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Gāzes kompresoru  dienesta vadītāju Andri Smilgu pa tālruni 67048051.           

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

14.12.2019

Kontrolmēraparātu inženieris

AS „Conexus Baltic Grid” izsludina konkursu uz kontrolmēraparātu inženiera/es amatu Inčukalna pazemes gāzes krātuves Energosistēmu dienestā.

Galvenās prasības pretendentam:

 • izglītība vismaz pirmā līmeņa augstākā (IT tehnoloģijas, automātikas iekārtas, rūpniecisko kontrolieru programmēšana);
 • rūpniecisko automātikas iekārtu apkalpošanas, programmēšanas prasmes;
 • pieredze rūpnieciskajā automātikā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas automātikas iekārtu uzbūves pamatos, programmēšanas pamatos;
 •  spēja veikt darbus, kas saistīti ar ilgstošu uzmanības sasprindzinājumu;
 • valsts valodas zināšanas (B līmeņa 2. pakāpe), kā arī krievu un angļu sarunvaloda par profesionālām tēmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • gatavība strādāt ārpus darba laika.

Galvenie darba pienākumi un uzdevumi:

 • uzraudzīt SCADA arhitektūru, Inčukalna pazemes krātuves kontrolmēraparātu parku, lokālā datu pārraides tīkla un serveru sistēmas shēmu;
 • veikt mēraparatūras, automātikas elementu, tīkla un serveru iekārtu profilaktisko apkopi;
 • veikt tehniskā aprīkojuma tehniskās apkopes un datu reģistrēšanu;
 • uzturēt mēraparatūras uzskaites dokumentāciju atbilstoši Uzņēmuma standartam un Mērījumu vienotības likuma prasībām.

Apkalpes zona un objekti:

Atalgojums: līdz 1500 EUR (Bruto)

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi Energosistēmu dienesta Kontrolmēraparātu inženieris” lūdzam sūtīt uz e-pastu personals@conexus.lv līdz 2019. gada 14. decembrim.

Detalizētai informācijai lūdzam sazināties ar Energosistēmu dienesta vadītāju Ivaru Eihvaldu pa tālruni 67048081.

Lasīt vairāk

Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Krimuldas pagasts

14.12.2019